सामान्य रेल मर्मत किट

छोटो वर्णन:


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

मरम्मत किट
होईन। मर्मत किट छैन। Nozzle NO।  भल्भ कम्पोनेन्ट नम्बर  Injector NO।
1 F 00R J0 3281 DLLA150P1622 F 00R J01 657 ० 5 445 १२० 8।
2 F 00R J0 3286 DLLA153P1721 F 00R J02 056 ० 5 445 १२०6
3 F 00R J0 3491 DLLA150P1781 F 00R J01 692 ० 5 445 १२ 244
4 F 00R J0 3289 DLLA149P2166 F 00R J02 035 ० 5 445 १२० २१5
5 F 00R J0 3513 DLLA148P2222 F 00R J01 727 ० 5 445 १२ 266
6 F 00R J0 3287 DLLA148P2221 F 00R J01 727 ० 5 445 १२ 265
7 F 00R J0 3545 DLLA150P2386 F 00R J01 692 ० 5 445 १२ 357
8 F 00R J0 3514 DLLA151P2240 F 00R J02 035 ० 5 445 १२ 277
9 F 00R J0 3282 DLLA148P1688 F 00R J02 806 ० 5 445 १२०
10 F 00R J0 3475 DLLA145P1655 F 00R J01 727 ० 5 445 १२ 388
11 F 00R J0 3472 DLLA152P1690 F 00R J02 806 ० 5 445 १२०3
12 F 00R J0 3493 DLLA150P1826 F 00R J02 035 ० 5 445 १२०
13 F 00R J0 3288 DLLA141P2146 F 00R J02 103 ० 5 445 १२ 13 १4।
14 F 00R J0 3509 DLLA150P2197 F 00R J01 657 ० 5 445 १२ 247/95।।
15 ० 6 6 AD AD 8080०२ DLLA144P1565 F 00R J01 479 ० 5 445 १२०66
16 ० 6 6 AD AD 8080०3 DLLA146P1581 F 00R J01 479 ० 5 445 १२०6767
17 F 00R J0 3468 DSLA128P1510 F 00R J02 १ 130० ० 5 445 १२० 9 ०
18   DSLA143P5501 F 00R J02 १ 130० ० 5 445 १२२२
19 F 00R J0 3484 DSLA140P1723 F 00R J02 १ 130० ० 5 445 १२२3
20 F 00R J0 3290 DLLA152P1768 F 00R J01 692 ० 5 445 १२० २१3 / २१4
21 F 00R J0 3483 DLLA142P1709 F 00R J01 941 ० 5 445 १२२२
22 F 00R J0 3548 DLLA152P2344 F 00R J01 692 ० 5 445 १२ 3433
23 F 00R J0 3285 DLLA151P1656 F 00R J01 692 ० 5 445 १२०११
24 F 00R J0 3506 DLLA153P2189 F 00R J02 056 ० 5 445 १२०२2२
25 F 00R J0 3546 DLLA145P2397 F 00R J02 103 ० 5 445 १२ 36११
26 F 00R J0 4262 DLLA147P2474 F 00R J01 727 ० 5 445 १२ 1 1१
27 F 00R J0 3507 DLLA150P2142 F 00R J02 472 ० 5 445 १२ 24२//83।
28 F 00R J0 3509 DLLA150P2197 F 00R J01 657 ० 5 445 १२ 5 55
29 F 00R J0 3475 DLLA145P1655 F 00R J01 727 ० 5 445 १२०66
30   DLLA146P1339 F 00R J02 466 ० 5 445 १२२8
31 F 00R J0 3506 DLLA153P2189 F 00R J02 056 ० 5 445 १२० 9
32 F 00R J0 3549 DLLA149P2345 F 00R J01 692 ० 5 445 १२ 34 344
33 F 00R J0 3283 DLLA152P1819 F 00R J01 692 ० 5 445 १२२4
34   DLLA135P1747 F 00R J02 266 ० 5 445 १२२6
35 F 00R J0 3482 DLLA144P1707 F 00R J01 941 ० 5 445 १२२१
36   DLLA118P2203 F 00R J01 941 ० 5 445 १२ 236
37 F 00R J0 3486 DLLA143P1696 F 00R J01 727 ० 5 445 १२२7
38 F 00R J0 3515 DLLA142P2262 F 00R J02 472 ० 5 445 १२० 9।
39   DLLA149P2161 F 00R J02 506 ० 5 445 १२ 199 199
40   DLLA145P1794 F 00R J01 819 ० 5 445 १२ 15 १7।
41   DLLA143P2155 F 00R J01 714/2004 ० 5 445 120 २०4/१1१
42 F 00R J0 3474 DLLA155P1052 F 00R J00 399 ० 5 445 १२० 5।
43 F 00R J0 3305 DLLA154P2406 F 00R J02 561 ० 5 445 १२ 368
44 F 00R J0 4410 DLLA148P2516 F 00R J02 103 ० 5 445 १२० 5 415 
45   DLLA145P2533 F 00R J02 806 ० 5 445 १२२१
46 F 00R J0 3535 DLLA148P2369 F 00R J02 103 ० 5 445 १२२१
47   DLLA147P1814 F 00R J01 692 ० 5 445 १२ 15 १3।
48 F 00R J0 3492 DLLA148P1815 F 00R J02 806 ० 5 445 १२ 0 ०
49   DLLA140P1790 F 00R J02 806 ० 5 445 १२० १1१
50   DLLA145P2168 F 00V C01 383 ० 5 445 ११ 376
51 F 00R J0 3569 DLLA152P2422 F 00R J02 035 ० 5 445 १२ 3733
52   DLLA143P1696 F00RJ01727 ० 5 445 १२ 38 9
53   DLLA149P2568 F00RJ01727 ० 5 445 १२ 46 2२
54   DLLA150P1666 F00RJ02806 ० 5 445 110 २ 3
55   DLLA148P1524 F00RJ01218 ० 5 445 १२२7
56   DLLA127P2402 F00RJ02472 ० 5 445 १२ 367
57       2645A747
58       2645A749
59        3264700
Common Rail Repair Kit1

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्